โรงเรียนเด็กพิเศษ

เด็กพิเศษเป็นเด็กที่มีความต้องการพิเศษในด้านต่างๆ สามารถเรียนรู้หรือพัฒนาทักษะด้านต่างๆ ได้ ปัจจุบันมีการยอมรับและเข้าใจเด็กพิเศษมากขึ้น มีการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งโรงเรียนของเด็กพิเศษโดยเฉพาะ เช่นเดียวกับ "เด็กพิเศษ" ที่คุณพ่อคุณแม่คาดหวังอยากให้ลูกได้เรียนเหมือนกับเด็กๆ ทั่วไป แต่โรงเรียนบางแห่งอาจยังมีข้อจำกัดในการรับเข้าเรียน และยังมีโรงเรียนอีกหลายแห่งที่สามารถรับ "เด็กพิเศษ" เข้ามาเรียนและรู้เช่นเดียวกับเด็กนักเรียนทั่วไปได้

ปัจจุบันโรงเรียนเด็กพิเศษมีครอบคลุมเกือบทุกจังหวัด และมีการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้อง เหมาะสมกับความต้องการของเด็กพิเศษแต่ละด้านมากยิ่งขึ้น โรงเรียนเด็กพิเศษบางแห่งสามารถเรียนร่วมกับนักเรียนปกติทั่วไปได้ และหลายๆ โรงเรียนพร้อมอ้าแขนต้อนรับเด็กพิเศษมากขึ้นเช่นกัน

คุณพ่อคุณแม่ควรจะเริ่มจากโรงเรียนที่ใกล้บ้านที่สุด แล้วเริมต้นสำรวจด้วยตัวท่านเอง ไปดูให้เห็นกับตาม ลองพิจารณาโดยเอาตัวคุณลูกของเราเป็นเกณฑ์นะค่ะ อย่าลืมว่าโรงเรียนคือ บ้านหลังที่ 2 ของลูกนะค่ะ ถ้าไม่มีความสุขที่จะอยู่ในบ้านแล้ว ก็คงจะยากที่เราจะพัฒนาลูกที่เป็นสุดที่รักของเราใช่ไหมค่ะ คุณพ่อคุณแม่ท่านใด มีความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ เรามาคุย เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้กัุนได้ตลอดเวลานะค่ะ