ReadyPlanet.com
dot
dot
dot dot
เที่ยวชมโรงเรียน

     18/156  หมู่ที่ 3  แขวงหนองแขม  เขตหนองแขม  กรุงเทพ  10160 

โทรศัพท์ 0 – 2421 – 4331  โทรสาร 0 – 2809 – 7157 

 

..พัฒนาการดี มีคุณธรรม เลิศล้ำปัญญา..

               โรงเรียนอนุบาลยุวมิตร มีแนวการสอนที่ยึดเด็กเป็นสำคัญ เน้นกระบวนการคิดแบบสร้างสรรค์ด้วยงานศิลปะ ส่งเสริมจินตนาการด้วยนิทานที่มีรูปแบบเฉพาะของโรงเรียนเอง ด้วยการจัดทำนิทานเป็น Big Book ที่สวยงาม เพื่อกระตุ้นให้เด็กเกิดความสนใจใฝ่รู้  ส่งเสริมให้เด็กได้คิด ทดลอง ปฎิบัติ แสวงหาและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 

               โรงเรียนใช้กระบวนการมอนเตสซอรี่ เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเด็ก ทั้งเด็กพิเศษและเด็กปกติ  โดยเฉพาะเด็กพิเศษการสอนแบบมอนเตสซอรี่จะช่วยให้เขามีสมาธิ และเกิดทักษะในการใช้มืออย่างคล่องแคล่วเป็นการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา ทำให้เกิดความภาคภูมิใจ เป็นก้าวแรกของการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้นไปอย่างมั่นใจ เพราะโรงเรียนอนุบาลยุวมิตรมีเป้าหมายที่จะพัฒนาเด็กพิเศษให้สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

 

จุดเด่นของโรงเรียน      

               โรงเรียนอนุบาลยุวมิตร เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก เด็กทุกคนจะได้รับการดูแลอย่างใก้ลชิด รู้ถึงจุดเด่นจุดด้อยของเด็กแต่ละคน สามารถนำเอาจุดเด่นจุดด้อยนี้มาเสริมและซ่อมให้เด็กสามารถพัฒนาได้เต็มศักยภาพ  เด็กทุกคนของโรงเรียนจึงมีพัฒนาการทุกด้านที่พัฒนาขึ้นเต็มตามศักยภาพ เป็นเด็กที่กล้าคิด กล้าทำ และกล้าแสดงออก สมดังปรัชญญาของโรงเรียนที่ว่า พัฒนาการดี มีคุณธรรม เลิศล้ำปัญญา

  

                    

 

                

 

                

 

                

 

       สถานที่ตั้ง

 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด
รหัสป้องกันสแปม CAPTCHA Image

 *


dot
กิจกรรมของโรงเรียน
dot
bulletงานวันรับประกาศ
bulletชมภาพงานกีฬาสี ยุวมิตร
bulletงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
bulletกิจกรรมวันแม่
dot
อุปกรณ์ เครื่องเล่น
dot
bulletเครื่องเล่นใหม่ของเด็กๆ คะ
dot
เรื่องน่าอ่าน
dot
bulletอาหารเด็ก
bulletโรคสมาธิสั้น
bullet10ขนมเด็ก!! เตือนโรคอ้วน
bulletlearning disability (LD)
dot
Newsletter

dot
bulletดนตรีกับปัญหาเด็กมาธิสั้น
Copyright © 2010 All Rights Reserved.
myspace codes
Click here for Myspace glitter graphics and Myspace layouts