ReadyPlanet.com
dot
dot
dot dot
dot

พัฒนาการดี มีคุณธรรม เลิศล้ำปัญญา

 

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 ที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนอนุบาลยุวมิตร

ปีการศึกษา 2559

 

 

 

               

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ www.yuwamit.com 

 โรงเรียนอนุบาลยุวมิตร มีแนวการสอนที่ยึดเด็กนักเรียนเป็นสำคัญ เน้นกระบวนการคิดแบบสร้างสรรค์ด้วยการเรียนแบบโครงงาน เสริมพัฒนาการด้วยเกมการศึกษา  ฝึกทักษะด้านการคำนวนและภาษาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ส่งเสริมจิตนาการด้วยการเล่านิทานและงานศิลปะ โรงเรียนอนุบาลยุวมิตรใช้กระบวนการมอนเตสซอรี่ เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเด็ก ทางโรงเรียนมีเป้าหมายที่จะพัฒนาเด็กให้มีความรู้หลากหลาย ทั้งกระบวนการคิดและทักษะในการช่วยเหลือตนเอง  ให้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข

คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...   

เ ปิ ด รั บ ส มั ค ร ตั้ ง แ ต่ เน อ ร์ เ ซ อ รี่    ถึ งชั้น อ นุ บ า ล 3      ติ ด ต่ อ  0 2 - 4 2 1 - 4 3 3 1  


พัฒนาความคิดสร้างสรรค์icon

เราส่งเสริมให้นักเรียน มีความคิดสร้างสรรค์ ผ่านกระบวนการทางศิลปะและการเล่น

More...


โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมทั้งใน และนอกสถานที่ ให้นักเรียนได้พัฒนาครบทุกด้านdot
กิจกรรมของโรงเรียน
dot
bulletงานวันรับประกาศ
bulletชมภาพงานกีฬาสี ยุวมิตร
bulletงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
bulletกิจกรรมวันแม่
dot
อุปกรณ์ เครื่องเล่น
dot
bulletสนามเด็กเล่นภายในโรงเรียน
dot
เรื่องน่าอ่าน
dot
bulletอาหารเด็ก
bulletโรคสมาธิสั้น
bullet10ขนมเด็ก!! เตือนโรคอ้วน
bulletlearning disability (LD)
dot
Newsletter

dot
bulletดนตรีกับปัญหาเด็กมาธิสั้น
bulletภาพบัณฑิตน้อย ปีการศึกษา 2559
bulletภาพแปรอักษรเลข ๙ ของนักเรียน
bulletภาพทัศนศีกษา ปี2560
Copyright © 2010 All Rights Reserved.
โรงเรียนอนุบาลยุวมิตร เลขที่ 18/156 หมู่ 3 แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพฯ โทร 0-2421-4331 0-2809-7157 โทรสาร 0-2809-7157